Parahat 7/3, Dost Gurluşyk
Iş wagty: Duş-Anna: 9:00-18:00; Şenbe:9:00-14:00

3257

Adam işleýär

16

Ýerine ýetiren işlerimiz

368

Enjam
Biz barada

10 + Ýyllyk iş tejribesi toplanan.

Atalarymyzyň aýdyşy ýaly:Tejribe-bir işi köp gaýtalamak bilen gazanylýandyr.

ÝOKARY HIL

ÖZ MÖHLETINDE

TEJRIBELILIK

Biziň Hyzmatlarymyz

Biziň maksadymyz işiň hilini iň ýokary derejede ýerine ýetirmek, dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýalaryny iş ýüzünde ornaşdyrmak, ykjam awtomatiki usulyýeti ulanmak.

Gurluşyk

Söwda

Önümçilik

WAGTYNDALYK

Biziň üçin wagt iň gymmatlydyr. Şeýle hem alyp barýan işlerimizi öz wagtynda, ýokary hilli ýerine ýetirmek biziň esasy maksadymyzdyr.

Ýokary Hil
Hünärmenler
Maslahat
Hyzmatdaşlyk
Biziň Taslamalarymyz

Hojalyk Jemgyýetimiziň soňky taslamalary

  • Hemmesi
  • Gurluşyk
  • Söwda
  • Önümçilik

Gurluşyk


Söwda


Önümçilik


Gurluşyk


Söwda


Önümçilik


Hyzmatdaşlarymyz